Lazada

ร่วมด้วยช่วยต้าน โควิด – 19

โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช ร่วมกับ มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมอบโอโซนกำจัดเชื้อโรคภายในอาคารให้แก่บ้านพักในชุมชน สถานประกอบการ และศูนย์ราชการต่างๆ ทั่วจังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดกระบี่ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อจากอีโคแล็บ (Ecolab) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัย ภายใต้โปรแกรมเซ็นทารา คอมพลีท แคร์ (Centara Complete Care) มาตรฐานการบริการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่