รุกตลาดเวลเนส – เสริมจุดขายใหม่ ชี้ช่องธุรกิจ กัญชา-กัญชง

https://krapalm.com/%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/

STRONG-POSTER-350KB.jpg