รวมพลังรักษ์โลก จัดโครงการ Blue Hero Zero Waste by Double A

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดโครงการ “Blue Hero Zero Waste by Double A” เปิดรับกล่องกระดาษและกระดาษสำนักงานที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำเข้ากระบวนการรีไซเคิล โดยมีบริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด ในสวนอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมเป็นสมาชิกนำร่องของโครงการ พร้อมกับเชิญชวนองค์กรต่าง ๆ ในสวนอุตสาหกรรมฯ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ และรู้จักการคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้