รพ. บี.แคร์ฯ ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2023

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2023 ระดับชมเชย ในฐานะที่มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พล.ต.หญิงสาริณี มกรมณี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ และประธานคณะทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร