Lazada

รพ.ธนบุรี2 ให้บริการ Drive-Thru ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่+วัคซีนป้องกันปอดบวม ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ

Thonburi2 Drive-Thru Service เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่+วัคซีนป้องกันปอดบวม
สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ไม่ต้องลงจากรถ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วย
– วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 780 บาท
– วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์+วัคซีนป้องกันปอดบวม ชนิด 23 สายพันธุ์ ราคา 1,800 บาท
– วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์+วัคซีนป้องกันปอดบวม ชนิด 13 สายพันธุ์ ราคา 2,800 บาท
– วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์+วัคซีนป้องกันปอดบวม ชนิด 23 สายพันธุ์+วัคซีนป้องกันปอดบวม ชนิด 13 สายพันธุ์ ราคา 5,000 บาท

* ราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการรพ.แล้ว
ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 64
ลงทะเบียนสั่งซื้อ คลิก https://bit.ly/3or88cY

เงื่อนไข
– ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการซักประวัติแพ้ยา วัคซีนและอาหาร หากพบว่าท่านมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันปอดบวมสำหรับผู้สูงอายุแบบ Drive-Thru
– วัคซีนป้องกันปอดบวม แพ็กเกจที่ 1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 55-64 ปี และแพ็กเกจที่ 2,3 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
– กรณีที่ต้องการพบแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 487 2100
– ศูนย์ตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ต่อ 5155,5158
– คลินิกอายุรกรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ต่อ 5166,5167
Facebook : Thonburi2Hospital โรงพยาบาลธนบุรี 2
Line@: @Thonburi2hospital
Website: https://www.thonburi2hospital.com/