รพ.ธนบุรี2 ฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 ให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

#มาโรงพยาบาลธนบุรี 2อย่างอุ่นใจ
ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อาทิแพทย์ พยาบาล พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย (ตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ) ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้ามารับบริการของผู้รับบริการทุกท่าน ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่

โรงพยาบาลธนบุรี 2
” สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้ ”
Facebook : Thobburi2Hospital โรงพยาบาลธนบุรี2
Line@ : @Thonburi2hospital
Youtube : https://bit.ly/2O5Cmn2
Website : https://www.thonburi2hospital.com/
TikTok : @thonburi2hospital