รถพยาบาล พันธุ์แกร่ง

“ภาพข่าวที่เห็นจนชินตา คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติภาระกิจ เป็นความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ ทั้งกับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ขับรถ อาสาสมัครฯ บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงวงการสาธารณสุขไทย”

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการจำหน่าย เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัดซึ่งเป็นบริษัทพัฒนา วิศวะกรรมยานยนต์ชั้นสูง ประสบความสำเร็จในการพัฒนา รถพยาบาลฉุกเฉิน RESCUE T1 ซึ่งเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินประเภท รถกระบะที่มีความแข็งแรง และมีพื้นที่ใช้งานมากที่สุดในวงการ

: อวดโฉมทุกสายตา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา
RESCUE T1 มีห้องพยาบาลส่วนท้าย สร้างเป็นตู้ทรงสูงชิ้นเดียว แข็งแกร่ง ภายนอกดูกระทัดรัด แต่มีพื้นที่ใช้งานภายในกว้างขวาง สามารถปฏิบัติการ ทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และกองสาธรณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งระบบแอร์คอนดิชัน ที่แยกกัน ป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ ระหว่างห้องคนขับ และส่วนการพยาบาล

FORD : ทุกขั้นตอนการปรับเปลี่ยนส่วนโครงสร้างของ Ford Ranger อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ ฟอร์ด ประเทศไทย ทุกขั้นตอนเพื่อให้ RESCUE T1 มีโครงสร้างที่แข็งแรงตามมาตรฐานของฟอร์ด อย่างเคร่งครัด

แคสป้า และ เอส.เอส.เอส. รวมทั้ง ฟอร์ด ใสใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ รถพยาบาลฉุกเฉิน มาตรฐานสูง คันนี้เป็นต้นแบบเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต

RESCUE T1 : “YOUR BEST CHOICE”