ยูนิเวนเจอร์ เผยครึ่งปีแรกกำไรโต 50%

นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวว่า ในครึ่งปีแรก บริษัทฯ มีกำไรเติบโตกว่า 50% โดยที่ในครึ่งปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,913.8 ล้านบาท โดยหลักๆ มีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 913.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 48% ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์ 681.3 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และรายได้อื่นประมาณ 319.2 ล้านบาท คิดเป็น 16% ของรายได้รวม

“ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการจัดหาการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งจากการลงทุนโดยบริษัทฯ เอง และการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในดำเนินธุรกิจที่จะเข้าลงทุน ภายใต้กลยุทธ์องค์กรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหาการลงทุนเพื่อสร้างความสมดุลของ Investment Portfolio ของบริษัท (ENABLE) การพัฒนาความเชี่ยวชาญและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจที่ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง (COMMIT) และการสร้างความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจในระยะยาว (ACCOMPLISH) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรงและพร้อมที่จะปรับสมดุลในการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์องค์กรดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 3 ปี” นายกำพล กล่าว

ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2564-2565 ประมาณ 3,000 ล้านบาท