มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จัดโครงการ “The Giver Project” มอบชุด PPE หน้ากากและอนามัย N95 สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจของ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงานด้านสุขภาพ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้จัดทำโครงการ “The Giver Project” สู้ภัยโควิด-19 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีเกราะป้องกัน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยสูงสุด โดยได้ส่งมอบชุด PPE จำนวน 6,275 ชุด และหน้ากากและอนามัย N95 จำนวน 7,750 ชิ้น รวมมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ให้กับ 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี นายชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนส่งมอบเมื่อเร็วๆ นี้