Home PR News มอบอาหารกล่อง...

มอบอาหารกล่องส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

มอบอาหารกล่องส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ชวลิต กาญจนเสวี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ ร่วมกันนำอาหารกล่องจำนวน 400 กล่อง ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้าเดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 จัดโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
*******************************************************************
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาพิจารณาข่าวค่ะ

นภัสนันท์ เรืองสูงเนิน
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โทร. 02-309-9999 ต่อ 3113
E-mail: naphatsanan.r@berkeleyhotel.co.th

1.jpg