มหาวิทยาลัยเกษตรหนานจิงก่อตั้งสมาคมเพื่อนวัตกรรมในการศึกษาและวิจัยการเกษตรในเอเชีย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สมาคมเพื่อนวัตกรรมในการศึกษาและวิจัยการเกษตรในเอเชีย (Consortium for Innovations in Agricultural Education and Research in Asia) หรือ CIAERA ซึ่งริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยเกษตรหนานจิง (Nanjing Agricultural University) หรือ NAU ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ซึ่งเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันกับการประชุมเอเชีย ฮับ (Asia Hub Annual Meeting) ประจำปี 2566 โดยมีตัวแทนมากกว่า 200 คนจากมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรทั้งในและต่างประเทศกว่า 60 แห่งในเอเชียรวมตัวกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตรและนวัตกรรมการศึกษา และร่วมสร้างอนาคตที่สดใสในแวดวงการเกษตรในเอเชีย

สมาคมเพื่อนวัตกรรมในการศึกษาและวิจัยการเกษตรในเอเชียซึ่งก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยเกษตรหนานจิงนั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยการเกษตร สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ทั่วเอเชีย โดยที่วิสัยทัศน์ของสมาคมเพื่อนวัตกรรมในการศึกษาและวิจัยการเกษตรในเอเชีย คือการสร้างศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมผ่านความร่วมมือ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของมหาวิทยาลัยและสถาบันเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค และเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในเอเชีย

สมาคมเพื่อนวัตกรรมในการศึกษาและวิจัยการเกษตรในเอเชีย ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีสมาชิก 52 ราย รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรจีน (China Agricultural University), มหาวิทยาลัยการเกษตรและป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงเหนือจีน (Northwest A&F University), สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนของจีน (Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences), มหาวิทยาลัยไอพีบี (IPB University) ในอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในประเทศไทย โดยที่สำนักเลขาธิการของสมาคมเพื่อนวัตกรรมในการศึกษาและวิจัยการเกษตรในเอเชีย จะประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรหนานจิง

ในระหว่างการประชุม ตัวแทนที่เข้าร่วมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศในเอเชีย ในด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของการแลกเปลี่ยนอารยธรรมทางการเกษตรในเอเชีย โดยที่ความร่วมมือนี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร การสร้างระบบนิเวศ ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการแบ่งปันอารยธรรมระหว่างประเทศในเอเชีย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการเกษตรของเอเชีย

การประชุมเอเชีย ฮับ ประจำปี 2566 วันที่ 18-19 กรกฎาคม จะจัดการประชุมย่อยทางวิชาการ 7 รายการโดยเน้นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ “น้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหาร” (Water for Food Security), “อากาศเปลี่ยนแปลง” (Climate Change), “การใช้ที่ดิน สิ่งปกคลุมดิน และการวิจัยดินในภูมิภาคเอเชีย” (Land Use, Land Cover, and Soil Research in the Asian Region), “การติดตาม บรรเทา และรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ” (Natural Disaster Monitoring, Mitigation, and Response), “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) และ “การฝึกร่วมกัน” (Joint Training) โดยที่การประชุมย่อยเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมจุดแข็งของสถาบันการเกษตรในเอเชีย คิดค้นรูปแบบการพัฒนาผู้มีความสามารถระดับสูงในด้านการเกษตร ร่วมกันจัดการกับความท้าทายด้านการเกษตรที่เอเชียและทั่วโลกเผชิญ อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในเอเชียและทั่วโลก

ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรหนานจิง

ลิงก์ภาพประกอบข่าว:

ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441611

คำบรรยายภาพ: การเปิดตัวสมาคมเพื่อนวัตกรรมในการศึกษาและวิจัยการเกษตรในเอเชีย