มรภ.พระนคร ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

1 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนหน่วยงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

STpnru01.jpg