มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่ 4 ในประเทศไทยด้าน Affordable and Clean Energy

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับที่ 4 ของไทย และอันดับที่ 101 – 200 ของโลก ด้าน Affordable and Clean Energy จากสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ Times Higher Education หรือ THE
โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 4 ของไทย จากทั้งหมด 12 มหาวิทยาลัย ใน SDG 7 – Affordable and Clean Energy เป็นอันดับที่ 101 – 200 ของโลก จาก 560 สถาบัน 77 ประเทศทั่วโลก
นอกจากนี้ มจพ. ยังได้รับการจัดอันดับใน SDGs อื่นๆ ดังนี้ SDG 6 – Clean water and sanitation ได้อันดับที่ 5 ของไทย และอันดับที่ 201-300 ของโลก ด้าน SDG 9 – Industry innovation and infrastructure ได้อันดับที่ 5 ของไทย และอันดับที่ 401-600 ของโลก และ SDG 17 – Partnerships for the goals ได้อันดับที่ 7 ของไทยและอันดับที่ 601-800 ของโลก