มจพ.วิทยาเขตระยอง จัดเสวนาออนไลน์ รับมือธุรกิจอุตสาหกรรมจากวิกฤต COVID-19

มจพ.ระยอง จัดสัมมนา “การรับมือของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากวิกฤตการณ์ COVID-19” ซึ่งมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ โควิด-19 และ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาร่วมเสวนา เพื่อเตรียมแผน Busines Contingency Plan (BCP) และการทำธุรกิจอุตสาหกรรมในโลกแบบ New Normal โดยมี ศาสตรจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดโดย นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร X-DBA รุ่นที่6 (ระยอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *