มจพ. ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างตู้ความดันลบ ให้สถานพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก และวิศวกรจิตอาสา “สร้างช่าง สร้างทีม เพื่อแพทย์” ร่วมกันจัดสร้างโดยประกอบตู้ความดันลบ จำนวน 5 ตู้ มอบให้ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) อย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการจัดสร้าง และมอบตู้ความดันลบ ตามแบบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯให้สถานพยาบาล โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่า มจพ. สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ชมรมศิษย์เก่าโยธา มจพ.ชมรมศิษย์เก่าครูศาสตร์โยธา มจพ. ชมรมศิษย์เก่าวิศวโยธา มจพ. ชมรมกอล์ฟ มจพ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการจัดสร้าง และมอบตู้ความดันลบตามแบบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สถานพยาบาล สามารถบริจาคได้ที่ 907-7-01108-9 ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. หรือสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ 086-072-7700 เฟซบุ๊ก สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.