Home PR News มจพ. รับนักศึ...

มจพ. รับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โควตาดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ปี ‘65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศยบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญาญาตรี 4 -5 ปี และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี โดยจัดการเรียนการสอน ที่ มจพ. กรุงเทพ มจพ.ปราจีนบุรี และมจพ.ระยอง ดังนี้
-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะ/สถานที่สอบ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
-กำหนดการสอบทักษะด้านกีฬา/ ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8 มกราคม 2565
-ประกาศผลสอบทักษะด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 14 มกราคม 2565
-สอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ วันที่ 22 มกราคม 2565
-ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2565
ทั้งนี้ สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ http://admission.kmutnb.ac.th/download
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทร. 02-555-2000 ต่อ 1626–1628, Facebook : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ. หรือhttp://www.admission.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว

250704986_4451636948224833_2670725244365668262_n.jpg-1-2.jpg