มจพ. มอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติช่วยเหลือชุมชนวัดมัชฌันติการาม

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มอบ “เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” ให้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) มูลค่า 90,000 บาท รับมอบโดย พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม ทีมนักวิจัย “เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย และรศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ลักษณะเด่นของเครื่อง มีปริมาตรความจุสามารถจัดเก็บข้าวสารได้โดยประมาณ 350 ลิตร ควบคุมปริมาณการจ่ายข้าวสารได้ในรูปแบบของปริมาตรหรือน้ำหนักตามที่ผู้ดูแลกำหนด อ่านบัตรแบบ smart card และเก็บข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบและควบคุมผ่านระบบ IOT รวมถึงมีชุดควบคุมมีจอแสดงผลขนาด 7 นิ้ว แสดงน้ำหนักและจำนวนการจ่ายข้าวสารออก นอกจากนี้เครื่องจัดเก็บข้อมูล การเบิกจ่ายข้าวสาร (จัดเก็บ ID ชื่อ สกุล ปริมาณการเบิกจ่าย ส่งขึ้นระบบ คลาวด์) เป็นนวัตกรรมที่สร้างจากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.
อาจารย์ ดร.เต็มสิริ บอกด้วยว่า “เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” เป็นผลงานและนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ที่สอดรับและตอบโจทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ได้เป็นอย่างดียิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน “เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” ใช้งานง่าย เพียงผู้ใช้งาน เสียบบัตรประชาชน หน้าจอจะแสดงผลแสดงขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตาม รวมถึงระบบสามารถป้องกันการรับบริการที่ซ้ำซ้อนกันได้ กรณีมีตู้จ่ายข้าวสารมากกว่า 1 จุดบริการ นับว่าเป็น “นวัตกรรม – เทคโนโลยี” ของ มจพ. ช่วยรักษาระยะห่าง โดยสามารถนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี เข้ามาเป็นกำลังเสริม ทั้งเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต และได้รับส่งผลกระทบไปถึงความเป็นอยู่ในชีวิตของประชาชน เมื่อใช้เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัตินี้ อีกทั้งเพื่อการช่วยเหลือเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ สำหรับประชาชนในชุมชนดังกล่าวที่จะเข้าไปใช้บริการจากเครื่อง
อย่างไรก็ตาม มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีให้การดำเนินชีวิตช่วงนี้สะดวกขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างปกติที่สุด มจพ. เชื่อว่าเมื่อปรับตัวหลังจากผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปแล้ว ทุกอย่างจะเป็นเรื่องปกติ สอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ระบุว่า ทางวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) จะนำเครื่องไปติดตั้งและเปิดให้บริการจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนในชุมชนใกล้ ๆ วัด เป็นสิ่งที่น่ายินดีและเป็นประโยชน์มากต่อประชาชนในชุมชน ที่ มจพ. ได้นำ “เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” มอบให้ทางวัด ถือได้ว่า มจพ. สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยโควิด-19 และเป็นไอเดียนวัตกรรมที่ช่วยให้การใช้ชีวิตแบบห่างกัน ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) ด้วยคำนึงถึงประเด็นสำคัญ คือ สร้างนวัตกรรมมาสู่ประชาชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างบนโลกนี้ได้จริง ๆ ในหลากหลายมิติ ในโอกาสนี้ทางวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวสารได้ที่วัด หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) โทร. 094-004-6876

ขวัญฤทัย ข่าว /สมเกษ ถ่ายภาพ