มจพ. ประกาศเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีกำหนดการใหม่แจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ได้ทุกช่องจากเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 1175

240602188_1928560877305528_2605550935100145373_n.jpg