Home PR News มจพ. จัดงานผ้...

มจพ. จัดงานผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการที่เปิดรับ โควตาเรียนดี หรือโควตาอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัย ที่มีรูปแบบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2565
นักเรียน นักศึกษา สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://admission.kmutnb.ac.th/download
และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-555-2000 ต่อ 1626–1628 หรือ Facebook : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.

15009798371850-1.jpg-1.jpg