มจพ. คว้าอันดับ 1 สาขา Mathematics การจัดอันดับ Domestic Rank 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้าอันดับ 1 สาขา Mathematics การจัดอันดับ Domestic Rank และเป็นอันดับที่ 451-500 ของโลก ประจำปี 2021 จากการรายงานของ QS Subject Ranking 2021 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ มจพ. ยังได้รับการจัดอันดับติดมหาวิทยาลัยระดับโลก (Global Rank 451-500) โดยได้รับ การจัดอันดับ Domestic Rank จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขา Engineering – Electrical & Electronic อันดับที่ 5 และสาขา Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing อันดับที่ 7 ทั้งนี้ QS World University Rankings ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก เป็นการจัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูล Academic, Employer, Citations และ H-index ซึ่งตัวชี้วัดที่ มจพ. ที่อยู่ในระดับดี มีความโดดเด่น โดยเฉพาะในสาขา Mathematics ได้แก่ Citations และ H-index แสดงถึงพัฒนาการด้านผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของ มจพ. ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ