Lazada

พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ประกาศแต่งตั้งสองผู้บริหารระดับสูง

คุณเดบอราห์ เค. โอริดา (Deborah K. Orida) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการลงทุนเงินบำนาญภาครัฐ (Public Sector Pension Investment Board) ของประเทศแคนาดา หรือ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่สองท่าน เพื่อทำหน้าที่หลักในการสนับสนุนกลยุทธ์ระดับโลกขององค์กร โดยมีผลทันที

คุณโอลิเวอร์ ดัฟฟ์ (Oliver Duff) เข้ารับตำแหน่งรองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการลงทุนในสินเชื่อ และคุณไซมอน มาร์ก (Simon Marc) เข้ารับตำแหน่งรองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายหุ้นนอกตลาดและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

“การแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โอลิเวอร์และไซมอนได้แสดงความเป็นผู้นำให้เห็นทั่วทั้งองค์กร เราจะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเชิงลึก ประสบการณ์ที่ยาวนาน และข้อมูลเชิงลึกระดับโลกของทั้งคู่ ในขณะที่เรายังคงเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปฏิบัติตามหน้าที่ของเรา ตลอดจนสร้างผลตอบแทนให้กับผู้สนับสนุนและผู้รับผลประโยชน์” คุณเดบอราห์ เค. โอริดา กล่าว “ในฐานะองค์กรที่เติบโตเต็มที่และประสบความสำเร็จในการฝ่าฟันความผันผวนของตลาดและวัฏจักรเศรษฐกิจที่ซับซ้อน พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส มีประวัติการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยอาศัยทีมผู้นำที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค”

การแต่งตั้งคุณโอลิเวอร์ ดัฟฟ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการลงทุนในสินเชื่อ

การดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการลงทุนในสินเชื่อ ส่งผลให้คุณโอลิเวอร์ ดัฟฟ์ ได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส คุณโอลิเวอร์มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในด้านการใช้เงินกู้ดำเนินธุรกิจ ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายการลงทุนในสินเชื่อ เขาเข้าร่วมงานกับพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ในเดือนกันยายน 2559 ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและเป็นผู้นำการลงทุนในสินเชื่อในยุโรป ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส เขาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการใช้เงินกู้ดำเนินธุรกิจ และหัวหน้าฝ่ายการจัดหาเงินทุนประจำยุโรปของเอชเอสบีซี แบงก์ พีแอลซี (HSBC Bank PLC) ก่อนหน้านั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสินเชื่อของมอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) และโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) เขาเริ่มอาชีพในวงการนี้ด้วยการทำงานกับแบงเกอร์ส ทรัสต์ (Bankers Trust) ในกรุงลอนดอน ทั้งนี้ คุณโอลิเวอร์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์ (Exeter University) และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

กลุ่มธุรกิจการลงทุนในสินเชื่อของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในสินเชื่อกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) ในอเมริกาเหนือและยุโรปทั้งตลาดเอกชนและตลาดสาธารณะ ตลอดจนสร้างโอกาสในการจัดหาเงินทุน กลุ่มธุรกิจนี้ดำเนินงานจากสำนักงานในนิวยอร์ก ลอนดอน และมอนทรีออล โดยเข้าลงทุนทั่วทั้งโครงสร้างตราสารหนี้ในรูปของสินเชื่อ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ ทีมงานระดับโลกสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพสินเชื่อ โครงสร้าง โอกาสในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่-ลอยตัว รูปแบบความเสี่ยง-ผลตอบแทน รูปแบบสินทรัพย์ที่หลากหลาย และการกระจายพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มธุรกิจการลงทุนในสินเชื่อมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ 2.19 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา

การแต่งตั้งคุณไซมอน มาร์ก ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายหุ้นนอกตลาดและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

การดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายหุ้นนอกตลาดและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้คุณไซมอน มาร์ก ได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส คุณไซมอนมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีด้านการลงทุนในหุ้นนอกตลาด ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายหุ้นนอกตลาด เขาเข้าร่วมงานกับพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ในเดือนสิงหาคม 2558 ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายหุ้นนอกตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจหุ้นนอกตลาดในยุโรปและทั่วโลก ด้วยการเปิดสำนักงานในกรุงลอนดอนในปี 2560 และสนับสนุนการเปิดสำนักงานในฮ่องกงในปี 2562 ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเพอร์มิรา (Permira) และเอแพกซ์ พาร์ทเนอร์ส (Apax Partners) และก่อนหน้านั้นเขาเคยทำงานกับโกลด์แมน แซคส์ ทั้งนี้ คุณไซมอนสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจเอชอีซี ปารีส (HEC School of Management, Paris)

กลุ่มธุรกิจหุ้นนอกตลาดสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับผู้จัดการกองทุนและพันธมิตรด้านการลงทุนภายนอกองค์กร โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั่วโลกที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน ในเชิงภูมิศาสตร์ และในการดำเนินงาน เพื่อแสวงหาโอกาสในการร่วมลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มธุรกิจหุ้นนอกตลาดมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ 3.54 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา และมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ผ่านทางกองทุนและการลงทุนโดยตรง นอกจากนี้ คุณไซมอนยังมีหน้าที่ดูแลทีมงานด้านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ซึ่งทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ทั่วโลกของบริษัท ตลอดจนขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรด้านการลงทุนและพันธมิตรสถาบัน

เกี่ยวกับพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส

คณะกรรมการลงทุนเงินบำนาญภาครัฐ (Public Sector Pension Investment Board) หรือ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) คือหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนเงินบำนาญรายใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ 2.305 แสนล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และมีการลงทุนหลากหลายรูปแบบทั่วโลก ครอบคลุมการลงทุนในตลาดทุน หุ้นนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสินเชื่อ โดยพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เพื่อบริหารจัดการและนำเงินไปลงทุน โดยเงินเหล่านี้มาจากกองทุนเงินบำนาญภาครัฐของรัฐบาลแคนาดา กองทัพแคนาดา กองตำรวจม้าแคนาดา และกองกำลังสำรองแคนาดา ทั้งนี้ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงออตตาวา มีสำนักงานธุรกิจหลักในมอนทรีออล รวมถึงมีสำนักงานสาขาในนิวยอร์ก ลอนดอน และฮ่องกง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investpsp.com หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางทวิตเตอร์และลิงก์อิน

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ: มาเรีย คอนสแตนติเนสคู (Maria Constantinescu) พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส โทร: (514) 218-3795 หรือ 1 844 525 3795 อีเมล: media@investpsp.ca