“พาราสคริปต์” จดสิทธิบัตรใหม่ล่าสุด ครอบคลุมวิธีการและระบบการตรวจสอบลายเซ็น

“พาราสคริปต์” จดสิทธิบัตรใหม่ล่าสุด ครอบคลุมวิธีการและระบบการตรวจสอบลายเซ็น

PR-News_TH.jpg