“พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร (ที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำโดย ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย พร้อมกับร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – MOU” ระหว่างสองสถาบัน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน
โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งเพื่อการประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริม รวมไปถึงให้การสนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว
พร้อมกันนั้นยังมีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ข้างต้น
นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th
Dusit Thani College, led by Dr. Atthawet Prougestaporn (the 3rd from the right), Vice Rector for Academic and Faculty Affairs, together with the College’s management team has given a warm welcome to the Director and teachers from Suankularb Wittayalai Thonburi School, led by Dr. Sarayuth Rattanapanya (the 3rd from the left), the Director, on the occasion of college visit and signing an “academic Memorandum of Understanding (MOU)” between both institutes at Dusit Thani College.
The objective of signing this MOU is to create collaborations in managing classes for high school students at Suankularb Wittayalai Thonburi School, which promotes and supports the school to develop curricula in line with DTC’s Culinary Arts and Kitchen Management, Hotel Management, and Tourism Service Innovation program.
This is also to encourage studying activities and school expeditions in order to create more opportunities for students operationally and academically, with the benefits to DTC’s lecturers in sharing knowledge from each program and to the school’s teachers in participating in extended knowledge training.
This is an opportunity to create learning exchange between the college and the school to create bilateral development of knowledge for sustainable educational improvement.
For more information, please contact Public Relations Office on +66 (0) 2361 7811-3 or e-mail pr.pr@dtc.ac.th or visit www.dtc.ac.th

1.MOU-Custom.JPG