Lazada

พร้อมหรือยังกับการพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ”

#อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ พร้อมหรือยังกับการพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น??
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรม รับประกันอัดแน่นความรู้เต็ม 2 วัน!! (แบ่งเป็น 2 รุ่น)
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ” รุ่นที่ 1 และ 2 (อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom)
วิทยากร โดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท เท่านั้น
ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถแสกน qr code หรือกดเลยลิงก์นี้ https://shorturl.asia/K6mXV
ห้ามพลาดโอกาสดีๆ! ก่อนปิดรับสมัคร
#university #training #online #meetings #PDPA #ฝึกอบรม #มกราคม #กุมภาพันธ์ #พัฒนาทักษะ #ราชการ #บริหารสัญญา #จัดซื้อจัดจ้าง #มหาวิทยาลัยของรัฐ #การบริหารพัสดุภาครัฐ #อบรม #สวนสุนันทา #ssru #ศิลปกรรมสวนสุนันทา
▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾
งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th

53846.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้