พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ให้คำมั่นผลักดันความเท่าเทียมทางเพศ

ประกาศปฏิญญาในการประชุมสุดยอด #WeSeeEqual Gender Equality ซึ่งจัดโดยพีแอนด์จี (P&G) และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) โดยมีผู้สนับสนุนความเสมอภาคระดับโลกอย่าง Indra Nooyi และ Bonang Matheba ร่วมแสดงพลัง

พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (Procter & Gamble) (NYSE:PG) ประกาศปฏิญญาใหม่เพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในการประชุมสุดยอด #WeSeeEqual ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สามและจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยมีผู้สนับสนุนและบุคคลที่มีชื่อเสียงจากภาครัฐและภาคเอกชนมารวมตัวกันเพื่อรับมือกับความท้าทายในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคของสตรี ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

การประชุมสุดยอดจัดขึ้นในธีม ‘#Unsaid และ #Undone’ โดยนำบุคคลชั้นนำที่เป็นกระบอกเสียงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมาร่วมกันท้าทายวาทกรรมในปัจจุบัน และให้คำมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งในโอกาสนี้ Magesvaran Suranjan ประธานพีแอนด์จี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้ประกาศปฏิญญาดังต่อไปนี้

-พีแอนด์จีจะให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์และสุขอนามัยแก่เด็กหญิงวัยรุ่นกว่า 30 ล้านคนทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ผ่านโครงการ Always and Whisper ‘Keeping Girls in School’ ในช่วงสามปีข้างหน้า
-พีแอนด์จีให้คำมั่นที่จะใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการทำงานร่วมกับธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาภายในปี 2568
-พีแอนด์จีเปิดตัว ‘Share the Care’ ซึ่งเป็นนโยบายการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแบบใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ภายใต้โปรแกรม ‘Share the Care’ นี้ พ่อแม่มือใหม่ทุกคนจะได้รับสิทธิลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างเต็มอย่างน้อย 8 สัปดาห์ พร้อมกับการลาพักฟื้นเพิ่มเติมอีก 6 สัปดาห์สำหรับมารดา
-พีแอนด์จีให้คำมั่นที่จะบรรลุความสมดุลระหว่างเพศ 50-50 ในกลุ่มพนักงานระดับบริหารในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ภายในสิ้นปีปฏิทิน 2565

Magesvaran Suranjan กล่าวว่า “เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ และเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้สูญสลายไปได้ เราจำเป็นต้องดำเนินการในตอนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าในขณะที่เรารับมือกับวิกฤตสุขภาพและเศรษฐกิจอยู่นั้น เราก็หาวิธีที่จะผลักดันความก้าวหน้าในการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจและความเสมอภาคของผู้หญิงไปพร้อมกันด้วย ทั้งในสถานศึกษา ในบ้าน และในที่ทำงาน สำหรับพีแอนด์จี เราจะยังคงเดินหน้าแสดงพลังเสียงของเราในงานประชุมต่างๆ อย่างเช่น #WeSeeEqual เพื่อผลักดันการหารือและการดำเนินการในประเด็นที่สำคัญ”

การประชุมสุดยอด #WeSeeEqual ระดับภูมิภาค จัดขึ้นเป็นปีที่สามโดยความร่วมมือกับ UN Women และมีผู้นำธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ และอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาร่วมสนทนาอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่ 5 ตลอดจนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ต่อไปในภายหน้าเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ

นอกจากผู้บริหารพีแอนด์จีระดับโลกและระดับภูมิภาคแล้ว การประชุมสุดยอดครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้นำและบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในระดับโลก ได้แก่

-Anita Bhatia รองผู้อำนวยการใหญ่ UN Women
-Indra Nooyi อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการของ PepsiCo
-Bonang Matheba พิธีกรและผู้ประกอบการผู้ใจบุญชาวแอฟริกาใต้

Ms. Anita Bhatia รองผู้อำนวยการใหญ่ UN Women กล่าวว่า “ความก้าวหน้าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศที่เกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมากำลังมีความเสี่ยงที่จะถอยหลังกลับ เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน โรคระบาดก็เป็นแรงผลักดันให้เราคิดในมุมที่แตกต่างจากเดิมและให้โอกาสเราสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม โดยปราศจากความไม่สมดุลของอำนาจและความไม่เท่าเทียมทางเพศเฉกเช่นในอดีต เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกฝ่าย ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยการประชุมสุดยอด #WeSeeEqual ในวันนี้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย เช่น Action Coalitions ของการประชุม Generation Equality Forum ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและสร้างความก้าวหน้า เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศสำหรับทุกคน”

การรับรู้ถึงความท้าทายทางสังคมและครอบครัว ความสำคัญของนโยบายความเท่าเทียม การรับรู้ถึงความคาดหวังแบบเหมารวมของผู้ชาย และบทบาทของการโฆษณาและสื่อในการเปลี่ยนอคติ เป็นหัวข้อสำคัญที่มีการหารือกันในหลายกลุ่มตลอดการประชุมสุดยอดครั้งนี้ นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรธุรกิจและสังคม Marc Pritchard ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของพีแอนด์จี และ Bonang Matheba พิธีกรและผู้ประกอบการผู้ใจบุญชาวแอฟริกาใต้ ยังได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแสดงพลังเสียงผ่านการโฆษณาและสื่อเพื่อเข้าถึงผู้คนนับล้าน ท้าทายบทบาททางเพศที่เข้มงวด และเสริมสร้างพลังให้แก่ทั้งชายและหญิง

นอกเหนือจากการประกาศปฏิญญาในการประชุมสุดยอดประจำปี 2564 แล้ว พีแอนด์จียังได้จัดตั้ง P&G Young Leaders Council เพื่อให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โครงการ #WeSeeEqual ซึ่งได้รับรางวัล U.S. Secretary of State’s Award for Corporate Excellence for Women’s Empowerment เมื่อไม่นานมานี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพีแอนด์จีในการสร้างโลกที่เท่าเทียมกันมากขึ้น โดยพีแอนด์จีกำลังผลักดันความเท่าเทียมทางเพศผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ ทั่วภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของบริษัทในการทำความดี 2,021 ประการ หรือ 2,021 Acts of Good ภายในปี 2564 ทั้งนี้ ในฐานะผู้โฆษณารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก พีแอนด์จีและแบรนด์ต่างๆ จะยังคงใช้เสียงที่มีอิทธิพลในสื่อและการโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้มากขึ้น จัดการกับอคติทางเพศ จุดประกายการสนทนา และกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง