ผู้บริหารทั่วโลกร่วมงานสัมมนา People Matters TechHR SEA 2021

หากจะมองว่าปี 2563 เป็นปีแห่งการพลิกโฉมการทำงานของวงการ HR และ Worktech ปี 2564 ก็คงถือว่าเป็นปีแห่งการนำบทเรียนที่เราได้มาปรับใช้ และถ่ายทอดเรื่องราววิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้น ขณะนี้เรามีโอกาสมุ่งสู่เส้นทางข้างหน้า เร่งสร้างความคล่องตัวทางธุรกิจ และสร้างสรรค์โลกแห่งการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบผสมหรือจากระยะไกล งานสัมมนา People Matters TechHR SEA 2021 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 พ.ค.ที่ผ่านมา รวบรวมผู้นำในวงการธุรกิจและ HR, นักวิเคราะห์ฝ่าย HR, ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี HR และบริษัทสตาร์อัพ Worktech ที่มีความคิดก้าวหน้ามากมายจากทั่วโลก ให้มาถ่ายทอดเรื่องราววิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ และความสำคัญของเรื่องราวเหล่านี้ในฐานะตัวจุดประกายความคิดเรื่องความเป็นไปได้ใหม่ๆ จากสิ่งที่ได้พบเห็นในความเป็นจริงในปัจจุบัน

People Matters TechHR SEA 2021 คืองานสัมมนาด้าน HR และ Worktech ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยระหว่างการประชุมออนไลน์ที่จัดขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน มีผู้บริหารในวงการธุรกิจและ HR กว่า 2,500 รายจาก 61 ประเทศเข้าร่วม และมีวิทยากรระดับโลก 80 รายร่วมนำเสนอเนื้อหามากกว่า 100 บท โดยตลอด 3 วัน มีการเปิดโอกาสให้ทำความรู้จักกัน 4,560 ครั้งและมีการร่วมอภิปราย 13,164 ครั้ง รวมถึงยอด Reach ในช่องทางโซเชียลมีเดียที่พุ่งสูงถึง 27 ล้าน

“ขณะที่โลกพยายามฟื้นคืนสู่สถานการณ์ปกติ ฝ่าย HR ก็ได้ปรับการทำงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า เราคือผู้เร่งให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาผู้คนและสังคมการทำงานในวงการธุรกิจ หลักการต่างๆ เช่น การฟื้นตัว การเร่งสร้าง ความคล่องตัว และแรงผลักดัน ล้วนเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ งาน People Matters TechHR 2021 จึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมานำเสนอ โดยเน้นที่เรื่องราววิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่” Ester Martinez ซีอีโอและหัวหน้าบรรณาธิการของ People Matters กล่าว

งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารระดับโลกเข้าร่วมมากมาย เช่น Ellyn Shook ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นผู้นำและ HR ของ Accenture, Jason Averbook ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ Leapgen, Jim Kalbach ผู้เผยแพร่นวัตกรรมองค์กรของ Mural,Nora A Manaf ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR และสมาชิกกลุ่ม EXCO Maybank, Evangeline Chua ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ของ GovTech Singapore (Chair),ดร. John Boudreau นักวิจัยอาวุโสและอดีตศาสตราจารย์ประจำภาคการบริหารและการจัดการแห่ง Marshall School of Business, Donna Kimmel รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ของ Citrix และ Colin Brennan ประธานบริหารฝ่าย Payroll and Cloud และโซลูชันสำหรับฝ่ายบุคคลและการเงินของ Alight Solutions ทั้งนี้ บริษัท Alight Solutions ได้รับหน้าที่เป็นผู้ร่วมนำเสนอเนื้อหาในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย

งานสัมมนา People Matters TechHR SEA 2021 ทำให้เกิดการพูดคุยขึ้นมากมาย และเปิดทางให้องค์กรต่างๆ พัฒนากลยุทธ์เพื่อวิวัฒนาการขององค์กรในปีที่ 2 ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสานต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานการณ์ครั้งนี้เพื่อคว้าโอกาสที่เข้ามาในอนาคตต่อไป

รูปภาพ
1. https://mma.prnewswire.com/media/1507928/Colin_Brennan.jpg
2. https://mma.prnewswire.com/media/1507929/Ellyn_Shook_Ester_Martinez.jpg