ผู้ช่วยรัฐมนตรี ทส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ส.คช.

นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของ ส.คช. ในด้านต่างๆ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์บริบาลช้างไทยของโรงพยาบาลช้าง การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมชมช้างโขลง, ชมสาธิตการทำกระดาษจากมูลช้าง, การทำจานใบไม้ และชมการสาธิตการฝึกเป็นควาญช้าง ณ โรงเรียนฝึกช้างและควาญช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

Untitled-1.jpg