ผลสำรวจของบีจีไอ จีโนมิกส์ เผยหญิงสาวชาวไทย 61.6% ไม่ตรวจแปปเสมียร์เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะอายหมอ

-61.6% ของหญิงไทยอายุ 21-25 ปี ไม่ได้เข้ารับการตรวจแปปสเมียร์เพราะอายหมอ สูงกว่าค่าเฉลี่ยในการสำรวจครั้งนี้ซึ่งอยู่ที่ 43.5%

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเผยให้เห็นว่า มีผู้หญิงไทยเพียง 28.5% ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่มีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้กับมะเร็งปากมดลูก บริษัท บีจีไอ จีโนมิกส์ (BGI Genomics) ได้เผยแพร่รายงานความตระหนักรู้มะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย (State of Cervical Cancer Awareness Report in Thailand) รายงานฉบับนี้ได้ประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการฉีดวัคซีน HPV เพื่อแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคและโอกาสที่เกี่ยวข้อง โดยทำการสำรวจผู้หญิง 1,878 คน จาก 6 ประเทศและภูมิภาค ได้แก่ บราซิล จีนแผ่นดินใหญ่ ซาอุดีอาระเบีย เซอร์เบีย ไทย และอุรุกวัย

ผลสำรวจพบว่า มีหญิงไทยเพียง 18.8% ที่ไม่เคยผ่านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาก่อน นับว่าดีที่สุดใน 6 ประเทศที่มีการสำรวจ และดีกว่าค่าเฉลี่ยในการสำรวจครั้งนี้ซึ่งอยู่ที่ 31.2% อย่างมาก อย่างไรก็ตาม 61.6% ของหญิงไทยอายุ 21-25 ปี กลับไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพราะไม่อยากให้แพทย์ผู้ชายทำการตรวจแปปสเมียร์ ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับสองในการสำรวจครั้งนี้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องนำเสนอทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการตรวจแปปสเมียร์ให้กับผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงสาว นั่นคือ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จากรายงานมีดังนี้

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อ HPV ส่งผลต่ออัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก: ในกลุ่มผู้หญิงที่ไม่ทราบว่ามะเร็งปากมดลูกมักเกิดจากเชื้อ HPV นั้น พบว่า 39.1% ไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 31.2%

การฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองส่งเสริมซึ่งกันและกัน: ในกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับวัคซีน HPV นั้น 82.1% เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเช่นกัน ส่วนในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนนั้น มีเพียง 60.6% ที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง ขณะเดียวกัน ในกลุ่มผู้หญิงที่ผ่านการตรวจคัดกรองนั้น 45.8% ได้รับวัคซีน HPV ด้วยเช่นกัน ส่วนในกลุ่มที่ไม่ได้ตรวจคัดกรองนั้น มีเพียง 22.1% ที่ได้รับวัคซีน ดังนั้น การแจ้งให้ผู้หญิงทราบถึงสถานที่และเวลาที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองได้นั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

“การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่เนิ่น ๆ มีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตและกำจัดโรคที่น่ากลัวนี้ให้หมดไปในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับโลกขององค์การอนามัยโลก” คุณจาง หลิน (Zhang Lin) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท บีจีไอ จีโนมิกส์ กล่าว “การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้หญิงอาจเป็นจุดเชื่อมโยงที่ขาดหายไปในการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก”

หากท่านต้องการอ่านข้อมูลและดูการเปรียบเทียบระดับประเทศหรือภูมิภาค โปรดกดลิงก์เพื่ออ่านรายงานความตระหนักรู้มะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2566 ของบีจีไอ จีโนมิกส์ ฉบับสมบูรณ์: https://www.bgi.com/global/news/bgi-genomics-global-2023-state-of-cervical-cancer-awareness-report

เกี่ยวกับบีจีไอ จีโนมิกส์

บีจีไอ จีโนมิกส์ (BGI Genomics) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครเซินเจิ้น ประเทศจีน เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการชั้นนำระดับโลก โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บีจีไอ จีโนมิกส์ (300676.SZ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บีจีไอ กรุ๊ป (BGI Group) ได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นอย่างเป็นทางการ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก SENTIS(TM) HPV ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE นั้น ใช้เทคโนโลยีการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเองและการทดสอบจีโนไทป์เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV รวม 14 ชนิดที่มี “ความเสี่ยงสูง” ได้แก่ HPV ชนิด 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 รวมถึงชนิดที่มี “ความเสี่ยงต่ำ” อีก 2 ชนิด ได้แก่ HPV ชนิด 6 และ 11 ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกแนะนำให้การตรวจ DNA เป็นวิธีการตรวจคัดกรองทางเลือกแรกสำหรับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2163756/image_1.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2163757/image_2.jpg