ป.โท นิเทศนิด้า เปิดหลักสูตรใหม่ 4 สาขา เข้มข้น ครอบคลุม ครบทุกแง่มุมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

“นิเทศนิด้า เปิดหลักสูตรใหม่ 4 สาขา เข้มข้น ครอบคลุม ครบทุกแง่มุมการสื่อสารในยุคดิจิทัล”

ใหม่! นิเทศนิด้าปรับหลักสูตรปริญญาโท เปิด 4 สาขา ปลุกพลังสร้างนวัตกรรมการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21ครอบคลุมทั้งการตลาดดิจิทัล การสื่อสารบนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โซเชียลมีเดีย และการสื่อสารเพื่อสุขภาพและขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน กับสาขาวิชาเอกความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 4 ไอ(i) 4 อัตลักษณ์ใหม่

i-Digital Marketing, i-Creative, i-Social Media และ i – health communication and sustainability

เจาะลึก insight เข้าใจแพลตฟอร์มต่อยอด content วางแผนการตลาดและฝึกกลยุทธ์สร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคด้วย Innovative campaign กับสาขา Innovative Marketing and Digital Communication (i-Digital Marketing) สาขาที่จะมาตอบโจทย์การสื่อสารการตลาดในยุค Digital

ค้นหา Tactic ด้านการสื่อสารกับสาขา Innovative Digital Communication for Creative Industries (i-Creative) ใช้เทคโนโลยีเสมือนมาสร้างความแตกต่างและทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและบริการ การดำเนินธุรกิจผ่านกระบวนการคิดอย่างมีนวัตกรรม รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน กับสาขาที่สร้างมาเพื่อคนอยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

Innovative Social Media Communication (i-Social Media) สาขานี้จะพาคุณไปฝึกทักษะทางนิเทศศาสตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ สร้างแคมเปญอย่างไรให้เป็นไวรัล กลยุทธ์สื่อสารการตลาดด้วย Influencer และ Celebrity ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงานตัดต่อวิดีโอ กราฟิก เขียนบท ออกแบบ UX/UI และงานพื้นฐานด้าน Production

Innovative Communication for Health and Sustainability Social Mobilization (i – health communication and sustainability) ตามทันกระแสสุขภาพในยุคดิจิทัล สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพ ออกแบบกลยุทธ์สื่อ กลยุทธ์สาร กลยุทธ์ผู้ส่งสาร และออกแบบกระบวนการรณรงค์แบบองค์รวม สร้างการตลาดเพื่อสังคมด้วยการใช้นวัตกรรมการสื่อสารบนสื่อดิจิทัลขับเคลื่อนสังคมไทย ให้กลายเป็นสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

นิเทศนิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาโทภาคปกติ ตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤษภาคม 2564 และ
ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2564
ใช้เวลาเพียง 1.5 ปีก็สามารถเรียนจบได้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/
สอบถามข้อมูลโทร. 090-678-4690 หรือ Inbox
https://web.facebook.com/NitadeNida

รูปจาก www.pexels.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *