ปี 2566 รพ.เอกชล 2 เปิดรับผู้ประกันตนเพิ่มอีก 40,000 คน โควตาจำนวนจำกัด

ปี 2566 รพ.เอกชล 2 เปิดรับผู้ประกันตนเพิ่มอีก 40,000 คน โควตาจำนวนจำกัด
ผู้ประกันตนที่เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลเอกชล 2 รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
-ตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
-ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย
-คลินิกเครือข่าย มากว่า 19 แห่ง
-ตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง
-สามารถใช้สิทธิ์ร่วมประกันกลุ่มหรือประกันสุขภาพ
เปลี่ยนสถานพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคม เป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 เปลี่ยนง่ายด้วยตนเอง ไม่ยุ่งยาก วางใจด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาร่วมดูแล และพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกแบบ One S Stop Service เปลี่ยนสิทธิประกันสังคมคลิกเลย https://www.sso.go.th/wpr/main/login

สอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกประกันสังคม โทร.038 939 888 ต่อ 7310-14

ย้ายสิทธิประกันสังคมย่อขนาด.jpg