ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ บิ๊กทีพีไอ โพลีน ให้การสนับสนุนวิทยาลัยเพาะช่างเพื่อพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและการเรียนการสอน

ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง นำคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเพาะช่าง เข้าพบ เพื่อสวัสดีและมอบของขวัญปีใหม่แด่ คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสนี้คุณประทีปและรศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ได้มอบเงินสนับสนุนดังต่อไปนี้ 1. กองทุนประทีป–รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ พ.ศ. 2559 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท 2. กองทุนประทีป–รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยเพาะช่าง พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท ทั้งนี้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยเพาะช่าง โดยวิทยาลัยเพาะช่างจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุนต่อไป