Lazada

ประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ” ครั้งที่ 16

ขอเชิญน้องๆ หนู ๆ อายุระหว่าง 4-10 ปี ประกวดวาดภาพ
ในหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมแก้ไข สู้ภัยโควิด – 19
ภายใต้ “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16”
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – หมดเขต 30 สิงหาคม 2564
โดยส่งผลงานเข้าประกวดมาจากทางบ้านหรือทางโรงเรียน
สนใจสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพ หรือค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1CC5eHFKi81hS_Gx2VInHftCzqtXU2ofH?usp=sharing

ใบสมัครทางออนไลน์ https://forms.gle/XNHMneFWyuCu7p2u7