Home PR News บี-ควิก ผนึกก...

บี-ควิก ผนึกกำลังโครงการต้องรอด โดยกลุ่ม Up for Thai

บี-ควิก ผนึกกำลังโครงการต้องรอด โดยกลุ่ม Up for Thai สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19

B-Quik_Main.1.jpg