บัณทิตวิทยาลัย มจพ. ขยายวันรับสมัคร

บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขยายวันรับสมัคร (ช่วงที่ 3) เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 รวมถึงวิทยาเขตปราจีนบุรี และระยอง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 10 มิถุนายน 2564
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 2407-2422 หรือที่ลิงก์รับสมัครสมัคร https://grad.admission.kmutnb.ac.th/และที่ลิงก์ระเบียบการhttp://www.grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php

185872478_1571539146371452_2624764754910246632_n-ป.โท1.jpg