Home PR News บริษัท ยูนิไท...

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตนครแหลมฉบัง

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตนครแหลมฉบัง

300.gif