บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

อุมาพร วิฒิรณประเสริฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการกลาง บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เป็นตัวแทนส่งมอบขยะขวดพลาสติกจากโครงการ Office Go Green ของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ จำนวน 200 กิโลกรัม ให้แก่ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปแปรรูปและผลิตเป็นผ้าไตรจีวรสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ได้ถึง 436 ผืน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน โดยมี ทักษิวัฒน์ มาตา เจ้าหน้าที่วัดจากแดง (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์