บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ที่ รพ. บี.แคร์ฯ

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน โดยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ราคา 2,800 บาท ทราบผลการตรวจภายใน 24 – 48 ชม หมดเขต 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจและค่าบริการ ยังไม่รวมใบรับรองแพทย์

นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02 532 4444 ต่อ 1130 หรือ 1227 เวลา 08.00 – 16.00 น.
อ่านรายละเอียดเพิมเติม คลิก https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/73

240922690_4798839186797694_6916960946268721977_n.jpg