นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ทุนการศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!!

?นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!!
?“ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้”
✨ทุนเรียนฟรี จากนิเทศนิด้า มีถึง 3 ประเภททุนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อสร้างนักสื่อสารออกสู่วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
.
?ทุนการศึกษาประเภทที่ 1 ทุนเรียนฟรี 100% สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นเงินเดือนให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
?ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 100% แต่ไม่มีเงินเดือน ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
?ทุนประเภทที่ 3 สนับสนุนค่าเล่าเรียนให้นักศึกษา 50% ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต กึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร
.
?โดยทางคณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามระยะเวลาดังนี้
? หลักสูตรปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3ปี
?หลักสูตรปริญญาโท-เอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 4ปี
? การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้
ค่าใช้จ่าย
แบบ 1 (1.1) ประมาณ 547,500 บาท
แบบ 2 (2.1) ประมาณ 667,500 บาท
? ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php
? โทร. 090-678-4690
#ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida