นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP สำหรับบริการขนส่งสินค้าในประเทศ

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า NE Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทสาขาประเทศไทยในเครือบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Distribution Practice (GDP) โดยมีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020 ซึ่งเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดส่งเภสัชภัณฑ์ที่เหมาะสม ตามที่ใช้กับบริการขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศไทย

โลโก้: https://kyodonewsprwire.jp/img/202101250150-O2-B5C88nV1

รูปภาพ: ภายนอกบริษัท NE Thailand
https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202101250150/_prw_PI1fl_DJqo9KC4.jpg

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อัตราการเกิดในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตกมากขึ้นก็ทำให้การเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ สาธารณสุขของไทยจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์มากขึ้น โดยตลาดเภสัชภัณฑ์ของไทยมีอัตราการเติบโตต่อปีราว 5% ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา และเภสัชภัณฑ์นำเข้าคิดเป็นสัดส่วนราว 57% ของตลาดเภสัชภัณฑ์ทั้งหมด

การผ่านการรับรองมาตรฐาน GDP สำหรับบริการขนส่งสินค้าในประเทศ ส่งผลให้ NE Thailand สามารถยกระดับการให้บริการขนส่งและกระจายเภสัชภัณฑ์นำเข้าแก่บริษัทผู้จัดจำหน่ายเภสัชภัณฑ์จากญี่ปุ่น ตลอดจนร่วมมือกับบริษัทอื่นในเครือนิปปอน เอ็กซ์เพรส ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP อยู่แล้ว เพื่อรุกให้บริการแก่บริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน ในอนาคต บริษัทยังตั้งเป้าว่าจะขอรับการรับรองมาตรฐานสำหรับบริการจัดเก็บสินค้า เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นิปปอน เอ็กซ์เพรส จะเดินหน้าให้บริการขนส่งสินค้าคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายอื่น ๆ