Lazada

นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP สำหรับบริการขนส่งสินค้าในประเทศ

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า NE Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทสาขาประเทศไทยในเครือบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Distribution Practice (GDP) โดยมีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020 ซึ่งเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดส่งเภสัชภัณฑ์ที่เหมาะสม ตามที่ใช้กับบริการขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศไทย

โลโก้: https://kyodonewsprwire.jp/img/202101250150-O2-B5C88nV1

รูปภาพ: ภายนอกบริษัท NE Thailand
https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202101250150/_prw_PI1fl_DJqo9KC4.jpg

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อัตราการเกิดในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตกมากขึ้นก็ทำให้การเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ สาธารณสุขของไทยจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์มากขึ้น โดยตลาดเภสัชภัณฑ์ของไทยมีอัตราการเติบโตต่อปีราว 5% ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา และเภสัชภัณฑ์นำเข้าคิดเป็นสัดส่วนราว 57% ของตลาดเภสัชภัณฑ์ทั้งหมด

การผ่านการรับรองมาตรฐาน GDP สำหรับบริการขนส่งสินค้าในประเทศ ส่งผลให้ NE Thailand สามารถยกระดับการให้บริการขนส่งและกระจายเภสัชภัณฑ์นำเข้าแก่บริษัทผู้จัดจำหน่ายเภสัชภัณฑ์จากญี่ปุ่น ตลอดจนร่วมมือกับบริษัทอื่นในเครือนิปปอน เอ็กซ์เพรส ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP อยู่แล้ว เพื่อรุกให้บริการแก่บริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน ในอนาคต บริษัทยังตั้งเป้าว่าจะขอรับการรับรองมาตรฐานสำหรับบริการจัดเก็บสินค้า เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นิปปอน เอ็กซ์เพรส จะเดินหน้าให้บริการขนส่งสินค้าคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งทำให้บริษัทมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายอื่น ๆ