Lazada

ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือด้านน้ำและสุขาภิบาลของสหประชาชาติ

ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี (Asian Development Bank หรือ ADB) ได้เข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือด้านน้ำและสุขาภิบาลเพื่อทุกคน หรือ เอสดับเบิลยูเอ (Sanitation and Water for All หรือ SWA) ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเข้าถึงน้ำและความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เอสดับเบิลยูเอประกอบด้วยพันธมิตร 305 ราย ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง เช่น ธนาคารพัฒนาแอฟริกา (African Development Bank) ธนาคารพัฒนาทวีปอเมริกา (Inter-American Development Bank) และธนาคารโลก (World Bank) เป็นต้น

ทุกวันนี้ ประชากรสองพันล้านคนในเอเชียและแปซิฟิกขาดแคลนน้ำและสุขาภิบาล ทำให้คนเหล่านี้ตกอยู่ในความยากจน เกิดโรคติดเชื้อ และฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เอดีบีประมาณการว่าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต้องการเงินลงทุนประมาณ 6 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

ภายใต้ความร่วมมือนี้ เอสดับเบิลยูเอและเอดีบีจะร่วมกันระดมทุนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ นอกจากนั้นจะทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อพัฒนากลยุทธ์การปรับตัวและการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เพิ่มขึ้นและภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขาภิบาล

คุณนีตา โพเครล (Neeta Pokhrel) หัวหน้ากลุ่มการจัดการน้ำของเอดีบี กล่าวว่า “น้ำมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ สำหรับการดำเนินงานใน 7 ส่วนสำคัญของเอดีบี เช่น การต่อสู้กับความยากจน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเร่งสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และการปรับปรุงความเป็นอยู่ในเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ”

คุณคาทารินา เดอ อัลบูเกอร์กี (Catarina de Albuquerque) ซีอีโอของเอสดับเบิลยูเอ กล่าวเสริมว่า “เอดีบีได้นำพลังของการรวมตัวกันมาสู่ภูมิภาค ตลอดจนความรู้และความเชี่ยวชาญด้านน้ำและสุขาภิบาล เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกันเพื่อสนับสนุนเจตจำนงทางการเมืองและเร่งความพยายามในการบรรลุเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้”

เกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี (Asian Development Bank หรือ ADB) มุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรือง ความครอบคลุมทั่วถึง ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้อมกับรักษาความพยายามในการขจัดความยากจนขั้นรุนแรง เอดีบีก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 68 ราย ซึ่ง 49 รายมาจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

เกี่ยวกับกลุ่มความร่วมมือด้านน้ำและสุขาภิบาลเพื่อทุกคน
กลุ่มความร่วมมือด้านน้ำและสุขาภิบาลเพื่อทุกคน หรือ เอสดับเบิลยูเอ (Sanitation and Water for All หรือ SWA) เป็นกลุ่มความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติซึ่งดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยเพื่อทุกคน พันธมิตรของเราประกอบด้วยรัฐบาล หน่วยงานสาธารณูปโภค หน่วยงานกำกับดูแล ผู้บริจาค สถาบันการเงิน หน่วยงานของสหประชาชาติ ภาคประชาสังคม องค์กรวิจัย และภาคเอกชน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sanitationandwaterforall.org

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1441352/Sanitation_and_Water_for_All_Logo.jpg