ทีเส็บ จัดงาน “Thailand MICE Virtual Expo” ครั้งแรกของไทย

และที่น่าสนใจ คือ งานเสวนาออนไลน์ (Online Webinar & Panel Discussion) ที่ได้รับเกียรติจากเหล่าวิทยากรผู้มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจมากมาย ที่จะมาอัปเดตธุรกิจต่าง ๆ ของประเทศไทยในยุควิถีใหม่ในเวทีการจัดงานนี้ เช่น การจัดงานไมซ์และอีเวนต์ (MICE & Event) ดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital and Technology) สุขภาพ (Health and Wellness) โลจิสติกส์ (Logistics) ความยั่งยืน (Sustainability) เกษตรกรรม (Agriculture) การบริการ (Hospitality) อาทิ

หัวข้อ “Thai Food Industry: New Norm MICE Business” โดย คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หัวข้อ “How Thailand Can Thrive In The New Normal” โดย นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

หัวข้อ “Connecting with Easier Life” โดย คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรูดิจิทัล พาร์ค และคุณภาโรจน์ เด่นสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซิป อีเวนท์ จำกัด

หัวข้อ “Logistics In Thailand: It Really Matters” โดยคุณ เดฟ หลิว ผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ “Driving Event & MICE Industry in Thailand: Perspective & Practice” โดยคุณจินนี่ เตชะศิริวรรณ รองผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมพิเศษ​ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด และคุณไฮโก เอ็ม ซตุสซิงเงอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค

หัวข้อ “Resetting Thailand’s Hospitality For Future Business Event” โดย คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เป็นต้น