Lazada

ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ตั้งเป้าส่งเสริมสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2567

เปิดตัวเฟส 2 ของโครงการ “โรงเรียนแห่งความหวังและการส่งเสริม” โดยร่วมมือกับเดอะ เบทเทอร์ อินเดีย โดยขยายการเข้าถึงไปยังรัฐพิหารและโอริสสา

ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ (Tata Communications) ผู้ให้บริการระบบนิเวศดิจิทัลระดับโลก เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนแห่งความหวังและการส่งเสริม” (School of Hope and Empowerment หรือ S.H.E) ระยะที่ 2 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและมอบคำแนะนำระดับมืออาชีพแก่ผู้หญิง 5 ล้านคนทั่วทั้งรัฐพิหารและโอริสสาในอินเดียภายในปี 2567 ซึ่งโครงการระยะที่ 1 ได้ขับเคลื่อนให้ผู้หญิงเข้ารับการอบรมจนสำเร็จหลักสูตร และได้รับความรู้และทักษะในการจัดตั้งและบริหารธุรกิจอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้

“โรงเรียนแห่งความหวังและการส่งเสริม ระยะที่ 1 ได้ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงในรัฐฌาร์ขันท์ และช่วยให้พวกเธอมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนในวงกว้าง” คุณอาเดช โกยัล (Aadesh Goyal) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ กล่าว “ในระยะที่ 2 เรากำลังขยายโครงการนี้ขึ้น 10 เท่าเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในรัฐพิหารและโอริสสาในอินเดีย โดยเรากำลังขยายการเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ที่ส่งเสริมตัวเอง ระบบการสนับสนุนในท้องถิ่น และชุมชนขนาดเล็กให้เป็นสะพานเชื่อมช่องว่างการพัฒนาของพื้นที่ชนบทและเพศสภาพผ่านโครงการนี้”

ระยะที่ 1 ของโครงการดังกล่าว ซึ่งเปิดตัวในการประชุมระดับโลกองค์การยูเนสโก (UNESCO World Conference) ปี 2564 บรรลุเป้าหมายและมอบการศึกษาด้านการประกอบการให้กับผู้หญิงกว่า 1 ล้านคนในรัฐฌาร์ขันท์ในเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งเร็วกว่าที่วางแผนไว้ที่ 3 ปี

ผู้หญิงที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการนี้เป็นศูนย์รวมของความกล้าหาญและความมั่นใจ การเอาชนะอุปสรรคเชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงการเหมารวมทางเพศ ความรับผิดชอบในครัวเรือน ข้อจำกัดทางการเงิน และแรงกดดันทางสังคม โครงการริเริ่มด้านการสื่อสารที่สร้างผลกระทบ ซึ่งใช้สื่อหลากหลายรูปแบบและมีผู้เกี่ยวข้องมากมายโครงการนี้ ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือระหว่างทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ กับเดอะ เบทเทอร์ อินเดีย (The Better India) เพื่อสนับสนุนและให้ความรู้แก่สตรีจากพื้นที่ชนบทของอินเดีย ซึ่งรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2565 ของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ระบุว่า ความยั่งยืนสร้างขึ้นบนสมมติฐานที่ว่า ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเชิงบวกสามารถเป็นไปได้หากเราจัดการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDG) ในด้านนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งโครงการโรงเรียนแห่งความหวังและการส่งเสริมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ข้อที่ 5 (ความเท่าเทียมทางเพศ) และข้อที่ 8 (การเติบโตทางเศรษฐกิจ) โดยเป็นการส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในชนบท (โดยเฉพาะสตรี) ทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ผู้ประกอบการ และทักษะชีวิต ซึ่งช่วยพัฒนาการเข้าถึงทรัพยากร เทคโนโลยีใหม่ และบริการทางการเงิน สนับสนุนให้พวกเขาเป็นผู้มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแข็งขัน

ในการเฉลิมฉลองและตระหนักถึงความสำเร็จของโครงการระยะที่ 1 นั้น พันธมิตรทั้ง 2 รายได้เปิดตัวซีรีส์วิดีโอเพื่อการศึกษาที่นำเสนอเรื่องราวของผู้ประกอบการเพศหญิงในชีวิตจริง หนึ่งในนั้นได้แก่เรื่องราวของ กาลาวาตี กุมารี (Kalawati Kumari) ชาวบ้านในหมู่บ้านคุรุมเทกี ในเขตซิมเดกาของรัฐฌาร์ขัณท์ เธอเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ โดยได้รับทุนสนับสนุนทางธุรกิจเพื่อตั้งโรงโม่แป้ง ซึ่งปัจจุบันเธอบริหารจัดการด้วยเงินทุนของเธอเอง นอกจากนี้ เธอยังสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าของเธอและดำเนินการโรงโม่แป้งเองอีกด้วย “การสัมนาเชิงปฏิบัติการได้ฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การทำบัญชี การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมของร้าน ความสำคัญของการออม” กาลาวาตี กล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tatacommunications.com

เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งความหวังและการส่งเสริม (S.H.E.)

โรงเรียนแห่งความหวังและการส่งเสริม (School of Hope and Empowerment) เป็นโครงการริเริ่มของชุมชนที่ร่วมสร้างและสนับสนุนโดยทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมือถือเพื่อเตรียมความพร้อมของสมาชิกในชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเลือกประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โครงการนี้เป็นโครงการริเริ่มด้านการสื่อสารที่สร้างผลกระทบซึ่งใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทาง และมีผู้เกี่ยวข้องมากมาย โดยใช้ประโยชน์จากพลังของการเชื่อมต่อทางดิจิทัลและการเป็นพันธมิตร เพื่อขยายการศึกษาส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้หญิงจากพื้นที่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่ผู้หญิงสามารถสร้างตัวเองให้เป็นผู้นำและผู้ประกอบการในท้องถิ่นผ่านการสร้างแรงบันดาลใจ การศึกษา และการให้คำปรึกษา รวมถึงการเป็นตัวอย่างของการลงทุนภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และพันธกิจด้านอาชีพของรัฐที่มารวมตัวกันเพื่อยกระดับการศึกษานอกระบบโรงเรียน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่มีความเชื่อมโยงกัน (ข้อที่ 5 และข้อที่ 8)

เกี่ยวกับทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์

ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ (Tata Communications) (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ในเครือทาทา กรุ๊ป คือผู้ให้บริการระบบนิเวศดิจิทัลระดับโลก ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วในกว่า 190 ประเทศและดินแดนในปัจจุบัน ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้า ทางบริษัทจึงสามารถสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลให้แก่องค์กรทั่วโลกด้วยโซลูชันการประสานงานที่เชื่อมถึงกัน การเชื่อมต่อหลักและการเชื่อมต่อรุ่นใหม่ โซลูชันการโฮสต์บนคลาวด์และความปลอดภัย รวมถึงบริการสื่ออื่น ๆ โดยบริษัทกว่า 300 แห่งที่ติดอันดับฟอร์จูน 500 (Fortune 500) ล้วนเป็นลูกค้าของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ และบริษัทได้ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจต่าง ๆ เข้ากับยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์ของโลกกว่า 80% ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tatacommunications.com

ข้อความคาดการณ์อนาคตและข้อความเตือน
คำหรือข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ และการคาดการณ์ของบริษัททั้งในด้านสถานะทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การดำเนินงานในอนาคต และสภาพเศรษฐกิจอินเดียในภาพรวม ถือเป็นข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยหลายประการทั้งที่ทราบและไม่ทราบ อาทิ ปัจจัยด้านการเงิน ข้อกำหนดและสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จที่แท้จริงของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ หรือของอุตสาหกรรม มีความแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุหรือกล่าวเป็นนัยในข้อความคาดการณ์อนาคต โดยปัจจัยสำคัญประกอบด้วยการที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มปริมาณเครือข่ายได้ การไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและสร้างผลกำไรในอัตราที่สามารถยอมรับได้ ความล้มเหลวในการทดสอบเทคโนโลยีและระบบข้อมูลเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ซึ่งรวมถึงบริการส่งผ่านเสียง ความล้มเหลวในการรักษาหรือลดค่าบริการต่าง ๆ ความล้มเหลวในการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎข้อบังคับของรัฐบาลอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่บริษัททำธุรกิจอยู่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเครดิตในอินเดีย นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งปัจจัยบางอย่างก็อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท อาทิ ปัจจัยเสี่ยงซึ่งระบุอยู่ในรายงานประจำปีหลายฉบับของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์

อ่านรายงานประจำปีของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ได้ที่ www.tatacommunications.com ทั้งนี้ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ และขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์อนาคต

(C) 2022 ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
TATA COMMUNICATIONS และ TATA เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ทาทา ซันส์ ไพรเวท ลิมิเต็ด (Tata Sons Private Limited) ในอินเดียและประเทศที่เกี่ยวข้อง

10102022100116_0.jpg