Home PR News ทรินา โซลาร์ ...

ทรินา โซลาร์ เข้าร่วมโครงการ Science Based Targets มุ่งสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) เข้าร่วมโครงการริเริ่มระดับโลก Science Based Targets initiative (SBTi) อย่างเป็นทางการ พร้อมลงนามในปฏิญญา Business Ambition for 1.5?C ซึ่งนับเป็นอีกครั้งที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการช่วยควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ผ่านการดำเนินงานของบริษัทเองในการลดการปล่อยมลพิษ ทรินา โซลาร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานระดับโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก และเพื่อบรรลุเป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอน

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/20210712104017.jpg

“ทรินา โซลาร์ เข้าร่วม SBTi เพื่อเติมเต็มพันธกิจ ‘พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทุกคน'” นายเกา จี้ฝัน ประธานกรรมการบริษัททรินา โซลาร์ กล่าว “เราจะใช้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของเรา เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเร็วที่สุด ทุกขั้นตอนที่ทรินา โซลาร์ ดำเนินการจะสอดคล้องกับปฏิญญา 1.5?C และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโลกที่ปราศจากคาร์บอน”

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ได้มีการลงนามในพิธีสารเกียวโตต่อท้ายกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศครั้งแรกที่ทุกประเทศให้คำมั่นที่จะจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นายเกา จี้ฝัน ได้รับแรงบันดาลใจจากการลงนามในพิธีสารดังกล่าว และโครงการ Million Solar Roofs Initiative ของอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน จึงได้ก่อตั้งบริษัททรินา โซลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์รายแรก ๆ ของโลก

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโลกที่ปราศจากคาร์บอน ทรินา โซลาร์ ให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบทรีอินวัน (three-in-one) ซึ่งประกอบด้วยโมดูลประสิทธิภาพสูง ระบบติดตามดวงอาทิตย์อัจฉริยะ และบริการดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 ทรินา โซลาร์ จัดส่งโมดูลมากกว่า 70GW+ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้ประมาณ 90 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และลดการปล่อย CO2 ลงได้ 94.22 ล้านตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 5.1 พันล้านต้น

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature), โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project), สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute) และกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ร่วมกันเปิดตัว SBTi เมื่อปี 2558 โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส

ทรินา โซลาร์ เข้าร่วมโครงการ 1.5?C ซึ่งเรียกร้องให้มีการยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และดำเนินการอย่างจริงจังขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ ทรินา โซลาร์ ยังเป็นหนึ่งในบริษัทเพียง 9 แห่งในประเทศจีนที่สนับสนุนเป้าหมาย 1.5?C ที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ มีบริษัทมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลกที่เข้าร่วม SBTi ซึ่งรวมถึงบริษัทมากกว่าหนึ่งในห้าที่ติดอันดับ Forbes Global 500

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรินา โซลาร์ ได้ที่:
https://www.trinasolar.com/en-glb/about_trina_solar

2-eobTHnRVLkOB.jpg