ทรินา โซลาร์ ผ่านการรับรองโรงงานคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งแรกในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์

ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ประกาศว่า โรงงานผลิตของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองอี้อู ประเทศจีน ผ่านการรับรองโรงงานคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon Factory) นับเป็นโรงงานแห่งแรกในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับสถานะคาร์บอนเป็นศูนย์จากหน่วยงานอิสระ

โรงงานในเมืองอี้อูของทรินา โซลาร์ ได้รับการประเมินโดย TiGroup ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและทดสอบในส่วนของสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน โดยมีการประเมินตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ในสถานที่จริง ดังนี้

-การใช้พลังงานและทรัพยากร
-การลดก๊าซเรือนกระจก
-การชดเชยคาร์บอน
-ระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านพลังงานและการปล่อยคาร์บอน
-โครงสร้างพื้นฐาน
-การออกแบบผลิตภัณฑ์
-ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
-ข้อกำหนดด้านการจัดการ

โรงงานดังกล่าวได้รับคะแนนรวม 79.68 จากเต็ม 80 คะแนนในปี 2565 และได้รับใบรับรองโรงงานคาร์บอนเป็นศูนย์ (ประเภท 1) ซึ่งรับรองโดยสมาคมอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศจีน (China Energy Conservation Association) นอกจากนี้ ทรินา โซลาร์ ยังเปิดเผยว่า การปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยผลผลิตของโรงงาน ลดลง 21.77% ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ขณะที่การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง 9.51% อันเป็นผลมาจากห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดการพลังงาน และการปรับปรุงระบบอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โรงงานในเมืองอี้อูของทรินา โซลาร์ เป็นโรงงานเวอร์เท็กซ์ ซูเปอร์ แฟกทอรี (Vertex Super Factory) และเป็นโรงงานหลักสำหรับผลิตโมดูลเวอร์เท็กซ์ เอส (Vertex S) ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนหลังคา ทั้งหลังคาที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยโมดูลเวอร์เท็กซ์ เอส มีประสิทธิภาพและกำลังสูงขึ้นเนื่องจากใช้ซิลิคอนเวเฟอร์ขนาด 210 มม. นอกจากนั้นยังเข้ากันได้ดีกับอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์จับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้กันทั่วไป โมดูลซีรีส์นี้ช่วยสนับสนุนพันธกิจของทรินา โซลาร์ ในการส่งมอบโซลูชันพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้กับทุกคน

“การรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของทรินา โซลาร์ ที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติคาร์บอนเป็นศูนย์ ทั้งในส่วนของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการจัดการกระบวนการ เราจะดำเนินการผลิตอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมกับแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและยกระดับระบบนิเวศของทรินา โซลาร์ ทั้งหมด เพื่อลดการปล่อยมลพิษ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนทั่วโลก” คุณเฮเลนา หลี่ (Helena Li) ประธานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ระดับโลกของทรินา โซลาร์ กล่าว

นอกจากนี้ ในปี 2565 ทรินา โซลาร์ ยังได้รับการยอมรับว่าปล่อยคาร์บอนต่ำเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตโมดูลเวอร์เท็กซ์ขนาด 210 มม. โดยโมดูลเวอร์เท็กซ์ได้รับใบรับรองการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment หรือ LCA) จากทียูวี ไรน์แลนด์ (T?V Rhineland) ในเยอรมนี ซึ่งถือเป็นโมดูล 210 มม. ตัวแรกในอุตสาหกรรมที่ทำได้สำเร็จ