ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ในโอกาสนี้ นายสุกิจ จันทร์ทอง ประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ วางพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

500.jpg