ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุรพ.สิรินธร จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุไทย รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 สืบสานประเพณีสงกรานต์ เล็งเห็นความสำคัญของวันผู้สูงอายุไทย รดน้ำขอพรจากตัวแทนผู้สูงอายุที่ทำคุณความดี คุณประโยชน์กับสังคมผ่านโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อความเป็นสิริมงคล

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 บางนา กม.8 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นความสิริมงคล โดยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร ส่งตัวแทนผู้สูงอายุที่ทำคุณความดี คุณประโยชน์กับสังคมผ่านโรงพยาบาลมาร่วมอวยพรให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้าจับจ่ายสินค้าในตลาดนัมเบอร์วันราม 2 เพื่อให้ลูกหลานหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญและใช้ผู้สูงอายุเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต

ด้านคุณเยาวภา รักษ์สถาปัตย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ รพ.สิรินธร กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุไทย ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำลังใจและกิจกรรมเพื่อสังคม ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อนำความเจริญนั้นมาส่งต่อความสำเร็จให้สังคมต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี ได้ที่ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 บางนา กม.8 เฟสบุ๊ก ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 https://www.facebook.com/taladnumberone/