ตรวจให้คำแนะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ออกตรวจแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน และตรวจให้คำแนะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ หจก.วิรัชวัสดุก่อสร้าง และ หจก.บุญทวี รวมทรัพย์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

1.jpg