ตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 กับ รพ. บี.แคร์ฯ

ภาวะ “โควิดยาว” (Long COVID) หรือ “กลุ่มอาการภายหลังเป็นโควิด-19” (Post-COVID Syndrome) คือ ภาวะที่มีอาการหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นหลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 (ตรวจไม่พบเชื้อโควิดแล้ว) และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป และอาจคงอยู่เป็นเวลาหลายๆ เดือน (อาจเป็นปีหรือตลอดไป!)
เนื่องจากอาการของภาวะ “โควิดยาว” มีมากมายหลากหลายต่างๆ กัน ถ้ามีอาการน้อย ไม่รบกวนการดำเนินชีวิตตามปกติ และอาการลดลงเรื่อยๆ ตามกาลเวลา ก็ไม่ต้องการการรักษาใดๆ นอกจากการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของตนให้แข็งแรงขึ้นๆ แล้วอาการทั้งหมดจะหายเองในเวลาไม่นาน แต่ถ้ามีอาการจนรบกวนการดำเนินชีวิตตามปกติ หรือไม่แน่ใจว่าอาการนั้นๆ เป็นอาการของภาวะ “โควิดยาว” หรือไม่ ก็ควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจดูว่าอาการนั้นๆ ไม่ได้เกิดจากภาวะอื่นหรือโรคอื่นที่มีการรักษาโดยเฉพาะ
รพ. บี.แคร์ฯ ขอแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ หลังติดเชื้อโควิด-19 (Long Covid-19 Program) โดยแบ่งเป็น
• โปรแกรม A ราคา 1,990 บาท (12 รายการ)
• โปรแกรม B ราคา 2,599 บาท (13 รายการ)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565
สั่งซื้อออนไลน์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก > https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/97
ติดต่อนัดหมาย หรือ สอบถามข้อมูล : ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารบัณดารี โทร 02 532 4444 ต่อ 1130, 1227

277350074_5493590820655857_4782491786613795473_n.jpg