ตงเซิ่ง หลี่ ผู้ก่อตั้งและประธานทีซีแอล เรียกร้องผู้ประกอบการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก ในการประชุมดาวอส ฟอรัม ฤดูร้อน 2566

คุณตงเซิ่ง หลี่ (Dongsheng Li) ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัททีซีแอล (TCL) ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางของทีซีแอลในด้านโลกาภิวัตน์ การเติบโตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ในการประชุมประจำปีนิวแชมเปียน ครั้งที่ 14 ของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum’s 14th Annual Meeting of the New Champions) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “การประชุมดาวอส ฟอรัม ฤดูร้อน 2566” (2023 Summer Davos Forum) ณ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายนที่ผ่านมา

“การดำเนินธุรกิจในระดับโลกกำลังกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงกับทั่วโลก การเปลี่ยนไปสู่โลกาภิวัตน์จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น” คุณหลี่กล่าวสุนทรพจน์หลักในงาน “Nightcap with TCL” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ในระหว่างการประชุมดาวอส ฟอรัม ฤดูร้อน 2566 “บริษัทต่าง ๆ ควรใช้โมเดลโลกาภิวัตน์ใหม่และมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก”

ในฐานะตัวแทนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี คุณหลี่ได้เข้าร่วมการประชุมของภาครัฐและภาคเอกชนหลายรายการตลอดงานสามวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาได้พบกับคุณเคลาส์ ชวาบ (Klaus Schwab) ประธานบริหารของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม และเข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมเกี่ยวกับการฟื้นตัวของภาคการผลิตในเอเชีย โดยในระหว่างการประชุม คุณหลี่ได้เน้นย้ำถึงบริบทและบทบาทของการผลิต นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเติบโตอย่างยั่งยืน และความเป็นหุ้นส่วนระดับโลก

“ความสำเร็จของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นภิวัตน์ (Localization)” คุณหลี่กล่าว “ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ทีซีแอลได้เดินบนเส้นทางโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนผ่านจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ความสามารถทางอุตสาหกรรม ประสบการณ์บอกเราว่าการส่งเสริมท้องถิ่นภิวัตน์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตในท้องถิ่น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและสังคม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่าง ๆ และส่งเสริมโลกาภิวัตน์ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ”

ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ทีซีแอลให้ความสำคัญกับผลกระทบของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการโลกาภิวัตน์ โดยในการประชุมโต๊ะกลมหัวข้อ “การฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ” (Restoring the Natural Ecosystem) คุณยูกิ เว่ย (Yuki Wei) รองประธานของทีซีแอล เทคโนโลยี (TCL Technology) และประธานมูลนิธิการกุศลทีซีแอล (TCL Charity Foundation) กล่าวว่า “ด้วยความทุ่มเทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทีซีแอลได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน”

ในปีนี้ การประชุมดาวอส ฟอรัม ฤดูร้อน จัดขึ้นในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก” (Entrepreneurship: The Driving Force of the Global Economy) โดยในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว ผู้ประกอบการล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการจึงควรนำพาเศรษฐกิจโลกไปสู่อนาคตที่เท่าเทียม ยั่งยืน และยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว คุณหลี่ได้เขียนบทความชื่อ “ความสามารถในการฟื้นตัวของผู้ประกอบการคือแรงผลักดันใหม่สำหรับเศรษฐกิจโลก” (Entrepreneurial Resilience Gives New Impetus to the World Economy) บนเว็บไซต์ของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม โดยกล่าวถึงความสำคัญของโลกาภิวัตน์ การเติบโตอย่างยั่งยืน และจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

“จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการถือเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก และบรรลุความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน” คุณหลี่กล่าว “สถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั่วโลก และทางออกเดียวคือทั่วโลกต้องร่วมมือกัน ผู้ประกอบการต้องบุกเบิกเส้นทางท่ามกลางความไม่แน่นอน ซึ่งจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่อย่างแน่นอน”

เกี่ยวกับทีซีแอล

ทีซีแอล (TCL) คือบริษัทเทคโนโลยีอัจฉริยะชั้นนำระดับโลกที่มีพันธกิจในการ “ปลุกแรงบันดาลใจสร้างความยิ่งใหญ่” (Inspire Greatness) ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ทีซีแอลนำเสนออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่โทรทัศน์ สมาร์ทโฟน เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะ ตลอดจนเทคโนโลยีจอแสดงผลและโซลูชันพลังงานสะอาด ทีซีแอลมุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะและไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2144932/image_2.jpg