ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ การันตีคุณภาพระดับสากล

การันตีคุณภาพ!! สำหรับแบรนด์กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์ (Singapore Green Label Scheme : SGLS) จาก The Singapore Environment Council (SEC) ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผลิตภัณฑ์กระดาษคุณภาพที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยฉลากสิ่งแวดล้อมนี้ถือเป็นที่ยอมรับระดับสากล ด้วยระบบมาตรฐาน Global Ecolabelling Network International Coordinated Ecolabelling System (GENICES) จากเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก (The Global Ecolabelling Network : GEN) ทำให้ลูกค้ากระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพและมีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

……………………………………………………….

Double-A.jpg